Ý nghĩa của từ án thư là gì:
án thư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ án thư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa án thư mình

1

2   0

Án thư


bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

án thư


dt. (H. án: bàn; thư: sách) Bàn dùng để xếp sách: án thư sơn son thếp vàng nguy nga (Tố-hữu).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   1

án thư


Bàn dùng để xếp sách. | : '''''Án thư''' sơn son thếp vàng nguy nga (Tố Hữu)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   2

án thư


dt. (H. án: bàn; thư: sách) Bàn dùng để xếp sách: án thư sơn son thếp vàng nguy nga (Tố-hữu).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "án thư". Những từ phát âm/đá [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của án thư
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< án phí áo dài >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa