Ý nghĩa của từ ào là gì:
ào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ào mình

1

0   0

ào


Di chuyển đến với số lượng nhiều một cách rất nhanh và mạnh, không kể gì trở ngại. | : ''Nước lụt '''ào''' vào cánh đồng.'' | : ''Cơn mưa '''ào''' tới.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ào


I đg. Di chuyển đến với số lượng nhiều một cách rất nhanh và mạnh, không kể gì trở ngại. Nước lụt ào vào cánh đồng. Cơn mưa ào tới.II p. (dùng phụ sau [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ào


I đg. Di chuyển đến với số lượng nhiều một cách rất nhanh và mạnh, không kể gì trở ngại. Nước lụt ào vào cánh đồng. Cơn mưa ào tới. II p. (dùng phụ sa [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ào


di chuyển đến với số lượng nhiều một cách rất nhanh và mạnh, không kể gì trở ngại một cơn gió ào qua bọn trẻ ào ra đư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ái ân chiến thuật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa