Ý nghĩa của từ Ánh Tú là gì:
Ánh Tú nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ánh Tú Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ánh Tú mình

1

0   0

Ánh Tú


Ánh Tú (映秀镇) là một trấn tại huyện Vấn Xuyên thuộc châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trấn này có diện tích 115,12 ki-lô-mét v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Ánh Tú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Enterprise, Oregon Tâm chấn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa